Балтийский регион
Baltic Region
ISSN: 2079-8555 (Print)
ISSN: 2310-0524 (Online)
ENG | RUS
The Kaliningrad region
Pages 109-118

The Kaliningrad region in Polish scientific research

DOI:
10.5922/2079-8555-2011-2-13

Abstract

This article offers an overview of the leading Polish research centres focusing on the political, social, and economic aspects of the Kaliningrad region.


1. Achremczyk, S. 2005. Komunikaty Mazursko-Warmińskie, № 3.
2. Baryła, T. 2000. Polska w Europie, N 34.
3. Baryła, T., Hojszyk, W., Wojnowsk,i E. 2004. Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej. Wybór dokumentów 1994—2004. Olsztyn.
4. Bingen, D. 1993. Przegląd Zachodni, N 3.
5. Buckhard, O. 1995. Komunikaty Mazursko-Warmińskie, N 4.
6. Budnikowski, T. 1993. Przegląd Zachodni. 1993, N 3.
7. Chełminiak, M. 2002. Tygiel, N 2—3.
8. Chełminiak, M. 2010. Przegląd Geopolityczny, N 2.
9. Chełminiak, M. 2009. Obwód Kaliningradzki FR w Europie. Rosyjska enklawa w nowym międzynarodowym ładzie politycznym. Toruń.
10. Chełminiak, M., Kotowicz, W. 2004. Cooperation between the Pomorskie and Podlaskie Voivodships and the Kaliningrad District. In: E. Romanowska, B. Samojłowicz. (red.) Poland-Russian cross-border Cooperation. Olsztyn.
11. Chełminiak, M., Kotowicz, W. 2004. Cultural and Sceintific Cooperation between the Warmia and Mazury Voivodship and the Kaliningrad District.Academic Instituitions. In: E. Romanowska, B. Samojłowicz. (red.). Poland-Russian cross-border Cooperation. Olsztyn.
12. Chełminiak, M., Kotowicz, W., Modzelewski, W. T. 2006. The Polish-Russian Cross-Border Cooperation. Institutional Conditions and Perspectives of Regional Development. In: T. Palmowski, Y. Matviyishyn (red.). Problems of Regional Development in Border Regions of Ukraine and Poland. Lviv.
13. Chełminiak, M., Kotowicz, W., Modzelewski, W. T., Żukowski, A. 2003.Kalendarium kontaktów Polski z Obwodem Kaliningradzkim FR w latach 1991—2003. In: A. Żukowski (red.). Polska wobec Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej. Olsztyn.
14. Chełminiak, M., Kotowicz, W., Modzelewski, W. T., Żukowski, A. 2008.Kalendarium kontaktów Polski z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej w latach 1991—2006. In: A. Żukowski (red.). Polska a Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej. Teraźniejszość i wyzwania przyszłości. Toruń.
15. Chełminiak, M., Kotowicz, W., Modzelewski, W. T., Żukowski, A. 2008.Polityka Rosji wobec Obwodu Kaliningradzkiego FR w okresie prezydentury Władimira Putina. In: S. Bieleń, A. Stępień-Kuczyńska (red.). Rosja w okresie prezydentury Władimira Putina. Łódź-Toruń.
16. Chełminiak, M., Kotowicz, W., Modzelewski, W. T., Żukowski, A. 2005.Polska wobec Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej w warunkach przemian europejskiego ładu politycznego. In: E. Biesiadka (red.). Badania naukowe UWM — przegląd osiągnięć. Cz. 2. Olsztyn.
17. Chełminiak, M., Kotowicz, W., Modzelewski, W. T., Żukowski, A. 2008.Wykaz publikacji na temat Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej. In:A. Żukowski (red.). Polska a Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej.Teraźniejszość i wyzwania przyszłości. Toruń.
18. Chełminiak, M., Kotowicz, W., Modzelewski, W. T., Żukowski, A. 2004.Sprawy Wschodnie, N 5.
19. Chełminiak, M., Kotowicz, W. 2004. The geopolitical significance of the Kaliningrad oblast from the perspective of Russian interests in the Russian Sea Region. In: T. Palmowski (red.). The Framework of regional development in crossborder areas of North-Eastern Poland and the Kaliningrad Oblast. Gdynia; Pelplin.
20. Chełminiak, M., Kotowicz, W. 2004. Współpraca województwa
pomorskiego oraz podlaskiego z obwodem kaliningradzkim. In: E. Romanowska, B. Samojłowicz (red.). Polsko-rosyjska współpraca transgraniczna. Olsztyn.

21. Chełminiak, M. 2002.Obwód Kaliningradzki na mapie politycznej Europy na przełomie XX i XXI wieku. In: B. Fijałkowska, A. Żukowski (red.). Unifikacja i różnicowanie się współczesnej Europy. Warszawa.
22. Chełminiak, M. 2003. Obwód Kaliningradzki wobec procesów globalizacji i integracji europejskiej. In: M. Barański (red.). Samorząd — rozwój — integracja.Katowice.
23. Chełminiak, M. 2004. Polska wobec Obwodu Kaliningradzkiego FR na forum organizacji i instytucji międzynarodowych. In: A. Żukowski (red.). Polska wobec Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej. Olsztyn.
24. Chełminiak, M. 2003. Współpraca Obwodu Kaliningradzkiego z zagranicą. In: T. Wallas (red.). Europa Środkowo-Wschodnia w procesie globalizacji i integracji. Słubice.
25. Chełminiak, M., Żukowski, A. 2008. Polska polityka zagraniczna a perspektywy rozwoju kontaktów Polski z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej. In: A. Żukowski (red.). Polska a Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej. Teraźniejszość i wyzwania przyszłości. Toruń.
26. Daszicziew, W. 1993. Przegląd Zachodni, N 3.
27. Eberhardt, P. 1993. Potencjały ludnościowe w obszarach przygranicznych Polski i republik graniczących od wschodu z Polską. In: P. Eberhardt, T. Komornicki (red.). Podstawy rozwoju zachodnich i wschodnich obszarów przygranicznych Polski, Biuletyn nr 2, „Problematyka wschodniego obszaru pogranicza”. Warszawa.
28. Eberhardt, P. 1994. Problematyka tzw. euroregionów na wschodnim pograniczu Polski. In: P. Eberhardt, K. Miros. Podstawy rozwoju zachodnich i wschodnich obszarów przygranicznych Polski, Biuletyn nr 5, „Węzłowe problemy współpracy przygranicznej”. Warszawa.
29. Palmowski, T., Fedorov, G., Korneevets, V. 2003. Economic, Geopolitical and Social Problems of Co-operation between Kaliningrad and Poland. Gdynia; Pelplin.
30. Falkowski, K. 2002. Miejsce Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej w regionie południowo-wschodniego Bałtyku. Warszawa.
31. Falkowski, K. 2004. Stosunki gospodarcze Polski z Obwodem Kaliningradzkim. In: P. Bożyk (red.). Stosunki gospodarcze Polska—Rosja w warunkach integracji z Unią Europejską. Warszawa.
32. Falkowski, K., Teichmann, E. 2002. Kierunki i możliwości współpracy Polski, Litwy i Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej w kontekście rozszerzenia Unii Europejskiej. Warszawa.
33. Fjodorow, G. 1993. Przegląd Zachodni, N 3.
34. Galcow, W. I. 1996. Komunikaty Mazursko-Warmińskie, N 2.
35. Jasiński, J. 1994. Historia Królewca. Szkice z XIII—XX stulecia. Olsztyn.
36. Komornicki, T. 1995. Przegląd Geograficzny, N 1—2.
37. Komornicki, T. 2003. Spatial Dimension of the Socio-economic Connections Between Poland and the Kaliningrad District of the Russian Federation. In: T. Palmowski, G. Fedorov, V. Korneevets. (red.). Economic, Geopolitical and Social Problems of Co-operation Between Kaliningrad and Poland, Coastal Regions
6. Gdynia; Pelplin.
38. Kotowicz, W. 2003. Cywilizacja i Polityka, N 1.
39. Kotowicz, W. 2004. Sprawy Wschodnie, N 1.
40. Kotowicz, W. 2008. Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej na tle bilateralnych stosunków polsko-rosyjskich. In: A. Żukowski (red.). Polska a Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej. Teraźniejszość i wyzwania przyszłości. Toruń.
41. Kotowicz, W. 2004. Obwód Kaliningradzki FR na tle bilateralnych stosunków polsko-rosyjskich. In: A. Żukowski (red.). Polska wobec Obwodu Kaliningradzkiego. Olsztyn.

42. Kotowicz, W. 2004. Partie polityczne w Obwodzie Kaliningradzkim wobec rozszerzenia Unii Europejskiej na Wschód. In: M. Cichosz, J. Sroka, K. Zamorska (red). Konsekwencje poszerzenia Unii Europejskiej dla Europy Środkowej i Wschodniej. Warszawa.
43. Kotowicz, W. 2008. Stosunki polsko-rosyjskie a problem Obwodu Kaliningradzkiego. In: M. Hartliński, A. Hołub, K. Tybuchowska-Hartlińska (red.).Bliskie sąsiedztwo — dalekie sojusze. Olsztyn.
44. Kotowicz, W. 2004. Znaczenie Obwodu Kaliningradzkiego dla interesów narodowych Rosji. In: P. Timofiejuk, A. Wierzbicki, E. Zieliński (red.). Narody i nacjonalizm w Federacji Rosyjskiej. Warszawa.
45. Kotowicz, W., Żukowski, A. 2008. Badania naukowe nad Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej w Polsce. In: A. Żukowski (red.). Polska a Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej. Teraźniejszość i wyzwania przyszłości.Toruń.
46. Kotowicz, W., Żukowski, A. 2008. Badania naukowe nad Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej w Polsce. In: A. Żukowski (red.). Polska a Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej. Teraźniejszość i wyzwania przyszłości.Toruń.
47. Kotowicz, W., Żukowski, A. 2010. Stan badań nad Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej w Polsce. In: A. Stępień-Kuczyńska,M. Słowikowski (red.). Dwadzieścia lat transformacji w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i Południowej. Łódź-Toruń.
48. Kotowicz, W., Żukowski, A. 2004. Zarys problematyki stanu badań nad Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej. In: M. J. Malinowski,M. Burdelski, R. Ożarowski (red.). Problemy badawcze politologii w Polsce.Gdańsk; Warszawa.
49. Kretynin, G. 2001. Komunikaty Mazursko-Warmińskie, N 2.
50. Modzelewski, W. T. 2004. Przegląd Politologiczny, N 4.
51. Modzelewski, W. T. 2004. Euroregional Cooperation between the borderland regions of Poland and the Kaliningrad District of the Russian Federation. In: T. Palmowski (red.). The Framework of Regional Development in Cross-border Areas of North-Eastern Poland and The Kaliningrad Oblast. Gdynia; Pelplin.
52. Modzelewski, W. T. 2004. Geneza i tożsamość Obwodu Kaliningradzkiego FR. In: P. Timofiejuk, A. Wierzbicki, E. Zieliński (red.). Narody i nacjonalizm w Federacji Rosyjskiej. Warszawa.
53. Modzelewski, W. T. 2002. Idea współpracy transgranicznej Polski z Obwodem Kaliningradzkim. In: B. Fijałkowska, A. Żukowski (red.). Unifikacja i różnicowanie się współczesnej Europy. Warszawa.
54. Modzelewski, W. T. 2006. Polska — Obwód Kaliningradzki FR. Polityczne uwarunkowania współpracy transgranicznej. Olsztyn.
55. Modzelewski, W. T. 2003. Rozwój instytucjonalnych form współpracy transgranicznej między województwem warmińsko-mazurskim a obwodem kaliningradzkim. In: M. Barański (red.). Samorząd — Rozwój — Integracja.Katowice.
56. Modzelewski, W. T. 2005. Współpraca na pograniczu polsko-rosyjskim —wybrane aspekty. In: B. Plawgo (red.). Czynniki rozwoju regionalnego Polski Północno-Wschodniej, tom 1. Białystok.
57. Modzelewski, W. T. 2008. Współpraca na pograniczu polsko-rosyjskim. In:A. Żukowski (red.). Polska a Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej.Teraźniejszość i wyzwania przyszłości. Toruń.
58. Modzelewski, W. T. 2004. Współpraca na pograniczu polsko-rosyjskim.Wymiar regionalny i lokalny. In: A. Żukowski (red.). Polska wobec Obwodu Kaliningradzkiego FR. Olsztyn.

59. Modzelewski, W. T. 2002. Współpraca transgraniczna pograniczna północno-wschodniego Polski z Obwodem Kaliningradzkim a polska polityka zagraniczna. In: T. Łoś-Nowak, A. Dudek. (red.). Poziomy aktywności Polski w środowisku międzynarodowym. Legnica.
60. Paleckis, J., Plackaitis, V. 1993. Przegląd Zachodni, N 3.
61. Palmowski, T. 2002. Pomorski Przegląd Gospodarczy, N 2.
62. Palmowski, T. 2001. Pomorski Przegląd Gospodarczy, N 4.
63. Palmowski, T. 2010. Quaestiones Geographicae, N 29.
64. Palmowski, T. 2001. Pomorski Przegląd Gospodarczy, N 3.
65. Palmowski, T. 1995. Aktywizacja Zalewu Wiślanego w perspektywie współpracy z regionem królewieckim. In: J. Kitowski, Z. Zioło. (red.). Przemiany struktur społeczno-gospodarczych obszarów przygranicznych. Warszawa; Kraków;Rzeszów.
66. Palmowski, T. 2003. Kaliningrad a proces integracji bałtyckiej. In:
A. Stasiak. (red.). Księga poświęcona pamięci profesora Marcina Marii Rościszewskiego. Warszawa.
67. Palmowski, T. 2001. Kaliningrad and its Internal Problems. In: J. Wendt, A. Ilies. (red.). Chosen Problems of Political Geography in Central Europe. Gdańsk.68. Palmowski, T. 1999. Obwód Kaliningradzki wobec przemian w Europie Bałtyckiej In: J. Kitowski. (red.). Problematyka geopolityczna Europy Środkowej i
Wschodniej. Rzeszów.
69. Palmowski, T. 2004. Rola Kaliningradu w procesie integracji bałtyckiej. In:T. Palmowski (red.). Rozwój regionalny na obszarze transgranicznym północnowschodniej Polski i Obwodu. Gdynia; Pelplin.
70. Palmowski, T. (red.). 2007. Pogranicze polsko-rosyjskie. Problemy współpracy transgranicznej z Obwodem Kaliningradzkim. Gdynia; Pelplin.
71. Żukowski, A. (red.). 2008. Polska a Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej. Teraźniejszość i wyzwania przyszłości. Toruń.
72. Żukowski, A. (red.). 1994. Polska wobec Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej. Olsztyn.
73. Stasiak, A., Komornicki, T. (red.). 1994. Problemy współpracy przygranicznej pomiędzy Polską i Obwodem Kaliningradzkim. Warszawa.
74. Kostjaszow, J. W. (red.). 2000. Przesiedleńcy opowiadają. Pierwsze lata Obwodu Kaliningradzkiego we wspomnieniach i dokumentach. Olsztyn.
75. Sakson, A. 1994. Borussia, N 8.
76. Sakson, A. 1995. Komunikaty Mazursko-Warmińskie, N 3.
77. Sakson, A. 1997. Przegląd Zachodni, N 1.
78. Sakson, A. 1994. Europa, N 1.
79. Sakson, A. 1993. Przegląd Zachodni, N 3.
80. Sakson, A. 1993. Przegląd Zachodni,. N 3.
81. Sakson, A. 1994. Polish Western Affairs, Vol. 35, N 1.
82. Sakson, A. 2004. Königsberg-Królewiec-Kaliningrad: dziedzictwo geopolityczne // Polacy—Niemcy. Sąsiedztwo z dystansu / red. A. Wolff-Powęska,D. Bingen. Poznań.
83. Sakson, A. 2005. Przełamywanie granic? Współcześni mieszkańcy byłych Prus Wschodnich: Warmia i Mazury, Okręg Kaliningradzki, Kraj Kłajpedzki. In:W. Misiak, Z. Kurcz, A. Sakson (red.). Z pogranicza na pogranicze w świetle teorii i wyników badań. Wrocław.
84. Wendt, J. 2003. Changes in the Geopolitical and Geostrategical Position of the Kaliningrad District. In: T. Palmowski, G. Fedorov, V. Korneevets (red.).Economic, Geopolitical and Social Problems of Co-operation between Kaliningrad and Poland, Coastal Regions 6. Gdynia; Pelplin.
85. Wojnowski, E. 2006. Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej: od obszaru zamkniętego ku regionowi współpracy: (1946—2006). Olsztyn.

86. Bieńkowski, W., Grabowiecki, J., Wnorowski H. (red.). 2002. Współpraca transgraniczna Polski z krajami bałtyckimi, Białorusią i Rosją — Obwód Kaliningradzki. Uwarunkowania i perspektywy ro woju. Białystok.
87. Żukowski, A. 2004. Studia Międzynarodowe, N 1—2.
88. Żukowski, A. 2006. Model kontaktów Polski z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej. In: A. Hołub (red.). XXI wiek — era kryzysu czy odnowy kulturowej i politycznej świata? Olsztyn.
89. Żukowski, A. 2009. Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej jako przedmiot zainteresowania polskich badaczy stosunków międzynarodowych. In:A. Bartnicki, E. Kużelewska (red.). Wschód w globalnej i regionalnej polityce międzynarodowej. Toruń.
90. Żukowski, A. 2004. Stan badań nad Obwodem Kaliningradzkim FR.Wstępne ustalenia. In: A. Żukowski (red.). Polska wobec Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej. Olsztyn.
91. Żukowski, A. 2004. Tendencje i perspektywy kontaktów Polski z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej. In: A. Żukowski (red.). Polska wobec Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej. Olsztyn.
92. Żukowski, A. 2008. Tożsamość mieszkańców pogranicza północnowschodniego Polski i Obwodu Kaliningradzkiego. Diagnoza stanu obecnego i przemyślenia na przyszłość. In: A. Chodubski, E. Polak (red.). Stawiać pytania, szukać odpowiedzi. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesor Urszuli
Świętochowskiej. Sopot.
93. Żukowski, A. 2008. Тождественность жителей северо-восточных пригра-ничных территорий Польши и Калининградской области. Диагноз настоящего положения и размышления о будущем. In: J. Marszałek-Kawa, Z. Karpus (red.).Stosunki polsko-rosyjskie. Stereotypy, realia, nadzieje. Toruń.

Abstract
The article