Балтийский регион
Baltic Region
ISSN: 2079-8555 (Print)
ISSN: 2310-0524 (Online)
ENG | RUS
Anthropogenic transformation of the ecosystem
Pages 54-60

The basic patterns of the distribution, migration and accumulation of radionuclides in the bottom sediment of the Baltic Sea

DOI:
10.5922/2079-8555-2011-1-7

Abstract

This paper focuses on the impact of certain factors on the contemporary distribution of natural (226Ra, 232Th, 40К) and anthropogenic (137Cs, 60Co) radionuclides in the sediments of the Baltic Sea. The results of the study suggest that the distribution of 137Cs is determined by the content of hydromica of silty-clay and clay grain-size fractions, while radiocaesium is mainly accumulated by silty fractions. The accumulation of 226Ra by bottom sediments is mainly determined by the pH geochemical barrier at the water-seafloor boundary. The accumulation of 232Th occurs mainly in clayey fractions of the sediment. The distribution and accumulation of 40K is predominantly determined by the ratio of potassium contained in hydromica minerals. Significant 60Co activity was registered only in a few samples.


1. Anisimov, V. V., Ivanova, L. M., Tishkov, V. P. 1993. Issledovanija radioaktivnosti Baltijskogo morja v 1992 g. Nacional'nyj otchet Rossijskoj Federacii. Moskov.
2. Blazhchishin, A. I., Mitropol'skij, A. Ju., Shtraus, A. D. 1982. Mikrojelementy v donnyh osadkah Baltijskogo morja. Kiev.
3. Gudelis, V. K., Emel'janov, E. M. (Ed.). 1976. Geologija Baltijskogo morja. Vilnius.
4. Grigjalis, A. A. (Ed.). 1991. Geologija i geomorfologija Baltijskogo morja.Svodnaja objasnitel'naja zapiska k geologicheskim kartam masshtaba 1:500 000.
Ministerstvo geologii SSSR, Litovskij geologicheskij in-t. Leningrad.
5. Gordeev, V. V., Lisicin, A. P. 1978. Srednij himicheskij sostav vzvesej rek mira i pitanie okeanov osadochnym materialom. In: Doklady Akademii nauk SSSR.Vol. 238. № 1, pp. 225—228.
6. Gromov, V. V., Spicin, V. I. 1975. Iskusstvennye radionuklidy v morskoj srede. Moskow.
7. Emel'janov, E. M. 1998. Bar'ernye zony v okeane. Kaliningrad.
8. Ivanov, G. I., Gramberg, I. S., Krjukov, V. D. 1997. Urovni koncentracii zagrjaznjajuwih vewestv v pridonnoj morskoj srede zapadno-arkticheskogo shel'fa.In: Doklady Akademii nauk CCCP. Vol. 355. № 3, pp. 365—368.
9. Matishev, G. G., Matishev, D. G. 1988. Litologija i poleznye iskopaemye,№ 5, pp. 540—554.
10. Matishev, G. G., Matishev, D. G., Rissanen, K. 1994. Radionuklidy v jekosisteme Barenceva i Karskogo morej. Apatity.
11. Perel'man, A. I. 1968. Geohimija jepigeneticheskih processov. Moskow.
12. Perel'man, A. I. 1989. Geohimija. Moskow.
13. Rjabchuk, D. V. 2002. Litologija verhneplejstocenovyh i golocenovyh otlozhenij severo-vostochnoj chasti Finskogo zaliva: avtoref. … kand. geol.-mineral.nauk. Saint Petersburg.
14. Savickij, A. V., Mel'nikov, E. K., Titov, V. V. 1987. Prostranstvennye zakonomernosti v raspredelenii torija v geologicheskih formacijah Baltijskogo wita. In:
Processy koncentracii torija v zemnoj kore: sb. nauch. tr. Moskow, pp. 47—55.
15. Smyslov, A. A. 1974. Uran i torij v zemnoj kore. Leningrad.
16. Tishkov, V. P., Ivanova, L. M., Ikjahejmonen, T. K. (Ed.). 1994. Issledovanija radioaktivnyh vewestv v Baltijskom more v 1988—1989 gg. Moskow.
17. Florov, V. T. 1993. Litologija. Kn. 2. Moskow.
Abstract
The article